02 Vezivanje tereta » Trake za vezanje

Trake za vezanje

Vezači
 • Jednostavni za uporabu, mala težina

 • Koriste se u vertikalnom i horizontalnom položaju

 • Za svaku širinu trake postoji odgovarajući vezač

 • Velika zatezna sila pri vezivanju

 • Prilagođavaju se svakom obliku

Prednosti SANDERBAND traka
 • Pri zatezanju se dužina povećava za 4-5%, za razliku od čeličnih traka koje praktički ne mijenjaju dužinu. To znači da osim čvrstoće, elastičnost trake neutralizira dinamičke sile koje nastaju pri transportu.

 • U slučaju promjene dimenzija tereta (npr. drvo koje se suši), trake ostaju zategnute.

 • Prilikom značajne promjene dimenzije tereta, Sanderband trake se mogu naknadno zategnuti, za razliku od čeličnih traka.

 • Oštrica čelične trake može dovesti do povreda a odvezivanje je nekontrolirano, Sanderband traka ne reže, pogodnija je za rukovanje.

 • Ne rđa, ne ostavlja ogrebotine i ne ostavlja tragove na vezanom teretu.

 • Lakša je od čelične trake, na jednom namotu ima 3-4 puta više trake uz dvostruko manju težinu.

 

SANDERBAND trake za vezanje

"Jaka kao čelik!" PES niti velike čvrstoće, prekidne sile od 400 do 3500 kg. Čelična traka istovjetnih svojstava je šest puta teža.

Sustav za vezivanje sastoji se od sljedećih dijelova:

 • Trake za vezanje i čelične spojnice

 • Vezač

 • Kalem

 • Rubni štitnik

Tip Boja Širina Prekidna sila dužina/kalem Vrsta spojnice
    mm daN m  
KB400 žuta 12 400 1500 MS400
KB500 žuta 15 500 1200 MS500
KB750 žuta 17 750 700 MS750
WG50/850 bijela 16 450 kp 850 B5 - 3.5
WG60/600 bijela 19 550 kp 600 B6 - 4.0
WG85/500 bijela 25 950 kp 500 B8 - 5.0
CS50/850 bijela 16 425 kp 850 B5 - 3.5
CS60/600 bijela 119 475 kp 600 B6 - 4.0
CS105/400 bijela 32 1600 kp 150 B10 - 7.0