Zaštita od ureza

Zaštita od ureza za terete s oštrim dijelovima i rubovima

Sa slojem za zaštitu od rezanja, fiksno lijevano na ID i IS priveznice, za terete s oštrim dijelovima i rubovima.

EVL

S protureznom trakom, za IRS, ID i IS priveznice, s mogućnošću navlačenja i izmjene

EVP

Sintetički profil otporan na rezanje, za IRS, ID, IS priveznice, s mogućnošću navlačenja i izmjene