Zaštita od habanja

KPV

Zaštita od habanja za terete s površinama koje izazivaju veliko trenje i habanje

Navlaka s velikom otpornošću na habanje za IRS, ID, IS, IDM, IM, u različitim izvedbama: navlačive, kod beskonačnih priveznica našivene, izmjenjive, s mogućnošću popravka, u dijelovima ili cijeloj dužini.

Pri naručivanju potrebno je navesti sljedeće:

vrstu zaštitnog sredstva i dužinu zaštite (u cjelosti ili djelomično)

Kod beskonačnih kružnih i trakastih priveznica (IRS, IDM, IM) formu zaštite: “A” – na obje grane, “B” – obuhvaćanjem obje grane u jednu.

Proizvodimo zaštitna sredstva i prema Vašim specifičnim potrebama