PES ovjesni kompleti

IRG

Kombinacije kružnih PES priveznica IRS i odgovarajućih završnih elemenata za nošenje tereta prema normama EN 818-4

VIRG

Kombinacije trakastih PES proveznica i odgovarajućih završnih elemenata za nošenje tereta prema normama EN 818-4

IRG priveznice izrađujemo u dužinama s povećanjem od po 0,5 m, a VIRG prema zahtjevima naručitelja.

Pri naručivanju molimo naznačite tip i dužinu L2.

*Ukupna nosivost priveznice odnosi se na maksimalni kut od 90° između krakova – ß≤45° (u slučaju manjeg kuta nosivost priveznice se povećava).