Nosive grede

Uporabu nosivih greda preporučamo za dizanje tereta velikih dimenzija, ukoliko je pri dizanju potreban poseban oprez ili ako je za dizanje potrebno koristiti više prihvatnih točaka. Osim standardnih, projektiramo i proizvodimo grede na osnovu jedinstvenih potreba naručitelja (npr. s okretnim pogonskim mehanizmom, hvataljkama i sl.).