Lanci za dizanje tereta i spojni pribor kvalitete G80

Lanci za dizanje tereta kvalitete G80

KLG

Spojni pribor kvalitete G80

KGYG 2

ovalna alka

KGYG 4

sabirna alka

NGYG 4

sabirna alka

KTG

spojnica

KRHG

skraćivač lanca

PKLG

kuka za skraćivanje lanca

KHG

okasta kuka s osiguračem

KHLG

kuka za lanac s osiguračem

BKHG

okasta samozatvarajuća kuka

BKHLG

samozatvarajuća kuka za lanac

KHO

ljevaonička kuka

WHS

okretna kuka s osiguračem

ASH

zavariva kuka

RAK

kontejnerska kuka

TAWGK

okretni očni vijak

KTI

spojnica za priveznice

APA

zavariva alka

R

Redukcijska kuka

Pri narudžbi molimo navesti nosivost i željene dimenzije.