Električna vitla

RPE

Električno vitlo 0,125 – 40 tona, električna, pneumatska i hidraulična izvedba

Izvedba oblik i univerzalna vodilica užeta omogućava svestranu uporabu u različitim radnim sredinama.

  • napajanje 400V, trofazna struja, 50 Hz, 40%E
  • IP 54 zaštita
  • upravljanje putem sklopa na vodu dužine 2 m