01 PES priveznice » Zaštita od ureza

Zaštita od ureza

EVR

Zaštita od ureza za terete s oštrim dijelovima i rubovima

Sa slojem za zaštitu od rezanja, fiksno lijevano na ID i IS priveznice, za terete s oštrim dijelovima i rubovima

EVL

S protureznom trakom, za IRS, ID i IS priveznice, s mogućnošću navlačenja i izmjene

Tip Dimenzije (mm) Primena

 

A B C D E

 

EVL 1 500 60 40 10 10 35 hh, ID 50, ID 100
EVL 2 500 100 70 15 15 50 hh, 50/5 hh, ID 150, ID 200,
IRS 10, IRS 20, IRS 30, IRS 40
EVL 3 500 150 110 20 25 75 hh, ID 300, IRS 50, IRS 60, IRS 80
EVL 4 500 180 140 20 25 ID 400, IRS 100
EVL 5 500 210 170 20 30 ID 600

 

EVP

Sintetički profil otporan na rezanje, za IRS, ID, IS priveznice, s mogućnošću navlačenja i izmjene

Tip Širina Nosivost Izvedba
  mm kg  
EVP 3 30 1 000 1 ili 2 sloja
EVP 5 50 1 000 1 ili 2 sloja
EVP 6 60 2 000 1 ili 2 sloja
EVP 9 90 3 000 1 ili 2 sloja
EVP 12 120 4 000 1 ili 2 sloja
EVP 15 150 5 000 1 ili 2 sloja
EVP 18 180 6 000 1 ili 2 sloja
EVP 24 240 8 000 1 ili 2 sloja
EVP 30 300 10 000 1 ili 2 sloja