01 PES priveznice » Zaštita od habanja

Zaštita od habanja

KPV

Zaštita od habanja za terete s površinama koje izazivaju veliko trenje i habanje

Navlaka s velikom otpornošću na habanje za IRS, ID, IS, IDM, IM, u različitim izvedbama: navlačive, kod beskonačnih priveznica našivene, izmjenjive, s mogućnošću popravka, u dijelovima ili cijeloj dužini

Tip Primjena
KPV 50 35 hh, ID 50, ID 100, IRS 10
KPV 62 50 hh, 50/5 hh, 50/2,5 hh
KPV 80 75 hh, ID 200, IRS 20, IRS 30
KPV 100 IRS 40, IRS 50
KPV 120 ID 300, IRS 60, IRS 80
KPV 160 ID 400, IRS 100
KPV 240 ID 600, ID 800

Proizvodimo zaštitna sredstva i prema Vašim specifičnim potrebama

Pri naručivanju potrebno je navesti sljedeće:

  • vrstu zaštitnog sredstva i dužinu zaštite (u cjelosti ili djelomično)

  • Kod beskonačnih kružnih i trakastih priveznica (IRS, IDM, IM) formu zaštite: "A" - na obje grane, "B" - obuhvaćanjem obje grane u jednu