Vezivanje tereta

Osnove vezivanja i prijevoza tereta

Vozilo za prijevoz odabire se u ovisnosti od vrste tereta.

Brzina prijevoza mora se prilagoditi uvjetima u prometu, kao i značajkama vozila i vrsti tereta.

Položaj težišta tereta mora biti postavljen prema preporukama proizvođača vozila.

Težina tereta mora biti u granicama nosivosti vozila.

Pri djelomičnom istovaru treba paziti na ravnomjernu raspodjelu težine tereta na šasiju vozila.

Općenito, teret se pri prijevozu osigurava na sljedeća dva načina:

1. Obujmljivanje

Vrši se obujmljivanjem tereta i zatezanjem. Ovim se ostvaruje sila trenja između tereta i vozila, a mjerodavna je zatezna sila pribora za vezivanje.

2. Vezivanje

Vrši se vezivanjem tereta pomoću pribora za vezivanje za fiksne točke na vozilu i zatezanjem. U ovom slučaju, mjerodavna je sila kidanja pribora za vezivanje.

U normalnim uvjetima prijevoza prednost ima prvi, a u posebnim uvjetima drugi način.