12 Rad na visini » Sigurnosni kompleti

Kompleti za rad na visini

Sigurnosni komplet PARTNER

 • Sigurnosni uprtač PERFECT ECO PLUS

 • Usporivač pada (apsorber) i karabiner

 • Nosivo uže Ø 11 mm, dužine 15 m

 • Čelični kofer ili ruksak

Sigurnosni komplet GRIP 12

 • Sigurnosni uprtač PERFECT 30

 • Usporivač pada (apsorber) GRIP 12

 • Nosivo uže Ø 12 mm, dužine 15 m

 • Povezno uže 1,5 m

 • Čelični kofer ili ruksak

Sigurnosni komplet PROFI

 • Sigurnosni uprtač PERFECT 30 EXTREM s jedinstvenom Safe-Click kopčom

 • Sustav za zaštitu od pada (blokstoper) s 10 m užeta

 • Sustav za pozicioniranje MANUSTOP

 • Povezno uže 1,5 m

 • 2 čelična karabina

 • Čelični kofer