Ručni viličari

Ručni hidraulični viličari

  • Nezamjenjivi za prijenos paletnog tereta

  • Nehrđajuće i pocinčane izvedbe

  • Viličari s vagom i pisačem

  • Škarasti viličari

Više o tome...

Visokopodizni viličari

  • Pogodni za regalno skladištenje

Više o tome...

Mobilni podizni stolovi

  • Namijenjeni za podizanje i prijenos različitog nepaletiziranog tereta

  • Nosivost do 680 kg

  • Podizanje do 1500 mm

Više o tome...