03 Čelična užad » Rotirajuća užad

Rotirajuća užad

615 N

Primjena

 • vitleno uže

Specifikacija

 • 6 strukova
 • broj niti u strukovima vanjskog sloja: 114
 • koeficijent metala u poprečnom presjeku: 0,83
 • koeficijent sukanja: 0,8
 • unakrsno sukano, desno sukano

612 W

Primjena

 • vitla, uže za kolica

Specifikacija

 • 6 strukova
 • broj niti u strukovima vanjskog sloja: 114
 • koeficijent metala u poprečnom presjeku: 0,63
 • koeficijent sukanja: 0,8
 • unakrsno sukano, desno sukano

Q 810 W

Primjena

 • teretno uže kontejnerskih dizalica
 • lučke dizalice

Specifikacija

 • čelično uže s 8 strukova i plastificiranom čeličnom jezgrom
 • broj niti u strukovima vanjskog sloja: 208
 • koeficijent metala u poprečnom presjeku: 0,63
 • koeficijent sukanja: 0,8
 • unakrsno sukano, desno i lijevo sukano

Q 812 F

Primjena

 • bageri
 • plutajuće dizalice
 • brodske dizalice
 • dizalice za hale - u slučaju malih visina dizanja

Specifikacija

 • čelično uže s 8 strukova i plastificiranom čeličnom jezgrom
 • broj niti u strukovima vanjskog sloja: 152
 • koeficijent metala u poprečnom presjeku: 0,62
 • koeficijent sukanja: 0,85
 • unakrsno sukano, desno i lijevo sukano

QS 816 V

Primjena

 • bageri
 • plutajuće dizalice
 • brodske dizalice
 • dizalice za hale - u slučaju malih visina dizanja

Specifikacija

 • čelično uže s 8 strukova, zbijeno i s plastificiranom čeličnom jezgrom
 • broj niti u strukovima vanjskog sloja: 208
 • koeficijent metala u poprečnom presjeku: 0,70
 • koeficijent sukanja: 0,85
 • unakrsno sukano, desno i lijevo sukano