01 PES priveznice » Priveznice s čeličnim alkama

PES priveznice s čeličnim alkama

E

Za intenzivnu uporabu poliesterskih priveznica

Tip Širina Nosivost Alka Ø d b t
  mm kg mm mm mm
E 10 30 1 000 13 35 100
E 20 60 2 000 16 65 80
E 30 90 3 000 18 100 119
E 40 120 4 000 22 130 134
E 50 150 5 000 26 170 170
E 60 180 6 000 26 205 180
E 80 240 8 000 26 245 240
E 100 300 10 000 40 300 290
E 200 300 20 000 40 300 450

Nosivost se ne smanjuje u vlagom zasićenoj sredini!

ED

Formiranje omče pri vezivanju tereta

Tip Širina Nosivost Alka h2 h3
  mm kg mm mm mm
E 10 30 1 000 13 30 145
E 20 60 2 000 16 60 165
E 30 90 3 000 18 90 190
E 40 120 4 000 22 120 240
E 50 150 5 000 26 150 300
E 60 180 6 000 26 180 315
E 80 240 8 000 26 240 365
E 100 300 10 000 40 300 435
E 200 300 20 000 40 300 450