01 PES priveznice » PES ovjesni kompleti

PES ovjesni kompleti

IRG

Kombinacije kružnih PES priveznica IRS i odgovarajućih završnih elemenata za nošenje tereta prema normama EN 818-4

VIRG

Kombinacije trakastih PES proveznica i odgovarajućih završnih elemenata za nošenje tereta prema normama EN 818-4

IRG priveznice izrađujemo u dužinama s povećanjem od po 0,5 m, a VIRG prema zahtjevima naručitelja.

Pri naručivanju molimo naznačite tip i dužinu L2.

Izrađujemo konfekcionirane priveznice i većih nosivosti!

  Tip Nosivost
  IRG VIRG po kraku ukupno
  jednokraka     t t

IRG-1-10 VIRG-1-10 1,0 1,0
IRG-1-20 VIRG-1-20 2,0 2,0
IRG-1-30 VIRG-1-30 3,0 3,0
IRG-1-40 VIRG-1-40 4,0 4,0
IRG-1-50 VIRG-1-50 5,0 5,0
IRG-1-60 VIRG-1-60 6,0 6,0
IRG-1-80 VIRG-1-80 8,0 8,0
  dvokraka        

IRG-2-14 VIRG-2-14 1,0 1,4
IRG-2-28 VIRG-2-28 2,0 2,8
IRG-2-42 VIRG-2-42 3,0 4,2
IRG-2-56 VIRG-2-56 4,0 5,6
IRG-2-70 VIRG-2-70 5,0 7,0
IRG-2-84 VIRG-2-84 6,0 8,4
IRG-2-112 VIRG-2-112 8,0 11,2
  trokraka        

IRG-3-21 VIRG-3-21 1,0 2,1
IRG-3-42 VIRG-3-42 2,0 4,2
IRG-3-63 VIRG-3-63 3,0 6,3
IRG-3-84 VIRG-3-84 4,0 8,4
IRG-3-105 VIRG-3-105 5,0 10,5
IRG-3-126 VIRG-3-126 6,0 12,6
IRG-3-168 VIRG-3-168 8,0 16,8
  četverokraka        

IRG-4-21 VIRG-4-21 1,0 2,1
IRG-4-42 VIRG-4-42 2,0 4,2
IRG-4-63 VIRG-4-63 3,0 6,3
IRG-4-84 VIRG-4-84 4,0 8,4
IRG-4-105 VIRG-4-105 5,0 10,5
IRG-4-126 VIRG-4-126 6,0 12,6
IRG-4-168 VIRG-4-168 8,0 16,8

*Ukupna nosivost priveznice odnosi se na maksimalni kut od 90° između krakova - ß≤45° (u slučaju manjeg kuta nosivost priveznice se povećava).