05 Ručne dizalice » Ovjesna kolica

Ovjesna kolica

GUTMAN ovjesna kolica

Ovjesna ručna kolica (mačke) namijenjena su za transport komadnog tereta duž profila ili staze, najčešće u kombinaciji s drugim uređajima za dizanje tereta. Oblik kotača kolica prilagodljiv je svakom profilu staze, kolica se lako i precizno podešavaju prema širini profila. Kolica odlikuju kompaktna konstrukcija i uporaba visokokvalitetnih materijala. GUTMAN kolica se dijele prema načinu pokretanja (ručno ili pomoću lanca) i širini staze.

GUTMAN KMN

ovjesna kolica bez lanca
Tip Nosivost Dimenzije Težina Širina staze
A B C H M
  kg mm mm mm mm kg mm
KMN 500 500 264 216 195 110 8 64-152
KMN 1000 1000 332 260 239 135 14 64-203
KMN 2000 2000 353 300 286 161 22 88-203
KMN 3000 3000 371 345 336 185 39 102-203
KMN 5000 5000 393 390 393 220 50 114-203

GUTMAN KML

ovjesna lančana kolica s 3 m lanca
Tip Nosivost Dimenzije Težina Širina staze
A B C H M
  kg mm mm mm mm kg mm
KML 1000 1000 390 260 239 135 17,5 64-152
KML 2000 2000 405 300 286 161 25,5 88-203
KML 3000 3000 438 345 336 185 45,0 102-203
KML 5000 5000 450 390 393 220 57,0 114-203

GUTMAN KMLC

ovjesna lančana kolica s 3 m lanca
Tip Nosivost Dimenzije Težina Širina staze
A B C Dmin M
  kg mm mm mm mm kg mm
KML-C 500 500 225 173 377 383,0 13,7 160-305
KML-C 1000 1000 252 188 385 393,0 16,4 160-305
KML-C 2000 2000 300 226 395 398,0 24,0 160-305
KML-C 3000 3000 360 290 409 425,5 38,8 160-305
KML-C 5000 5000 392 313 414 430,5 50,3 160-305

CTP

Ovjesna kolica s hvataljkom

Jednostavan uređaj za pričvršćivanje na profilni nosač, pogodan za rad i montažu na terenu.

Kontraručica omogućava čvrsto i jednostavno fiksiranje.

Tip Nosivost Promjer užeta
Ø
Najmanji
radijus
zavoja
Težina
  kg mm mm kg
CTP 1-A 1000 60-150 0,60 2,5
CTP 2-A 2000 75-200 0,90 9,9
CTP 2-B 2000 200-300 0,90 10,3
CTP 3-A 3000 75-200 1,15 17,5
CTP 3-B 3000 200-320 1,15 19,5