04 Lanci i pribor » Lanci i spojni pribor G80

Lanci za dizanje tereta i spojni pribor kvalitete G80

Lanci za dizanje tereta kvalitete G80

KLG

Tip Promjer Korak Širina Masa Nosivost
D P limin
  mm mm mm kg/m kg
KLG 6 6±0,24 18±0,5 7,8 0,8 1120
KLG 8 8±0,32 24±0,7 10,4 1,4 2000
KLG 10 10±0,40 30±0,9 13,0 2,2 3150
KLG 13 13±0,52 39±1,2 16,9 3,8 5300
KLG 16 16±0,64 48±1,4 20,8 5,7 8000
KLG 18 18±0,90 54±1,6 23,4 7,3 10000
KLG 20 20±1,00 60±1,8 26,0 9,0 12500
KLG 22 22±1,10 66±2,0 28,6 10,9 15000
KLG 26 26±1,30 78±2,3 33,8 15,2 21200
KLG 32 32±1,60 96±2,9 41,6 23,0 31500
 

 

Spojni pribor kvalitete G80

KGYG 2

ovalna alka
Tip D P L Masa Nosivost
  mm mm mm kg kg
KGYG 2-6/7 13 110 60 0,32 1600
KGYG 2-10 18 135 75 0,80 3150
KGYG 2-13 22 160 90 1,50 5300
KGYG 2-16 26 180 100 2,32 8000
KGYG 2-18 32 200 110 4,25 11200
KGYG 2-20 36 260 140 6,35 14000
KGYG 2-22 40 300 160 9,00 17000
KGYG 2-26 45 340 180 12,80 21200
KGYG 2-32 50 350 190 17,20 40000
KGYG 2-36 60 400 200 24,20 60000

KGYG 4

sabirna alka
Tip D1 P1 L1 D2 P2 L2 Masa Nosivost
  mm mm mm mm mm mm kg kg
KGYG 4-6 18 135 75 13 54 25 1,16 2360
KGYG 4-8 22 160 90 16 70 34 2,22 4250
KGYG 4-10 26 180 100 18 85 40 3,36 6700
KGYG 4-13 32 200 110 22 115 50 6,02 11200
KGYG 4-16 36 260 140 26 140 65 9,94 17000
KGYG 4-18 45 340 180 32 180 100 20,10 21200
KGYG 4-20 50 350 190 32 180 100 23,80 26500
KGYG 4-22 50 350 190 36 170 75 25,93 40000
KGYG 4-26 60 400 200 40 170 80 35,12 54000
KGYG 4-32 70 460 250 50 200 100 67,40 76000

NGYG 4

sabirna alka
Tip D1 P1 L1 D2 P2 L2 Masa Nosivost
  mm mm mm mm mm mm kg kg
NGYG 4-7 20 160 90 13 110 60 1,90 5500
NGYG 4-8 22 160 90 16 140 80 2,80 6650
NGYG 4-10 26 190 110 20 160 90 4,80 9400
NGYG 4-13 32 230 130 26 1190 110 9,20 14200
NGYG 4-16 38 270 150 30 230 130 14,70 22300
NGYG 4-20 45 340 180 32 230 130 26,60 26600
NGYG 4-22 50 350 190 38 275 150 40,80 39000
NGYG 4-26 60 400 200 45 340 180 58,00 58000

KTG

spojnica
Tip Dimenzija
lanca
A C O R P S Masa Nosivost
  mm mm mm mm mm mm mm kg kg
KTG 6 6 14,10 16,0 17,3 43,7 7,2 7,6 0,06 1120
KTG 8 7-8 18,35 22,0 22,5 56,8 9,4 10,0 0,18 2000
KTG 10 10 23,00 29,0 29,0 66,4 12,5 12,6 0,33 3150
KTG 13 13 27,60 31,4 31,7 83,,2 16,4 16,7 0,70 5300
KTG 16 16 33,00 37,0 37,5 106,0 21,2 21,0 1,14 8000
KTG 20 20 44,00 48,0 47,0 116,0 23,0 23,0 1,70 12500
KTG 22 22 49,00 51,0 55,0 133,0 26,5 26,5 2,20 15000
KTG 26 26 61,00 68,0 67,0 164,0 32,0 30,0 5,10 21200
KTG 32 32 80,00 80,0 86,0 194,0 40,0 32,0 8,50 31500

KRHG

skraćivač lanca
Tip Dimenzija
lanca
A-B C D E F P Masa Nosivost
  mm mm mm mm mm mm mm kg kg
KRGH 6 6 6,7 8 7 12 45 7,5 0,16 1120
KRGH 7-8 7-8 8,7 10 9 16 60 9,0 0,40 2000
KRGH 10 10 12,5 14 12 25 85 13,0 0,94 3150
KRGH 13 13 16,5 17 15 32 113 16,0 1,92 5300
KRGH 16 16 20,5 19 19 39 140 21,0 3,16 8000

PKLG

kuka za skraćivanje lanca
Tip Dimenzija
lanca
A B C P R G H Masa Nosivost
  mm mm mm mm mm mm mm mm kg kg
PKLG 7-8 7-8 10,0 9,0 10 9 50 30 24 0,27 2000
PKLG 10 10 13,0 13,0 14 13 72 44 31 0,75 3150
PKLG 13 13 17,0 17,0 17 16 88 53 38 1,35 5300
PKLG 16 16 20,0 21,0 20 21 102 64 44 2,30 8000
PKLG 20 20 23,5 23,5 24 24 117 85 53 4,10 12500
PKLG 22 22 27,0 27,0 26 26 139 97 62 5,65 15000

KHG

okasta kuka s osiguračem
Tip Dim.
lanca
A A1 A2 D O R G H Masa Nosivost
  mm mm mm mm mm mm mm mm mm kg kg
KHG 6 6 20,3 25,0 20,5 10,0 20,0 78,2 14,5 20 0,24 1120
KHG 7-8 7-8 23,1 25,5 24,5 11,0 25,0 93,9 19,0 27 0,50 2000
KHG 10 10 30,4 30,5 29,0 14,2 34,0 118,2 23,5 33 0,90 3150
KHG 13 13 42,6 41,0 35,4 19,6 42,5 145,9 29,0 40 1,50 5300
KHG 16 16 56,0 - 46,0 24,5 50,0 182,0 40,0 50 3,50 8000
KHG 20 20 61,0 - 53,0 27,0 55,0 205,0 48,0 55 4,70 12500
KHG 22 22 76,0 75,0 - 30,0 72,0 260,0 51,5 67 8,80 15000
KHG 26 26 80,0 71,0 - 30,0 70,0 250,0 55,0 66 9,00 21200
KHG 32 32 88,0 73,0 - 37,0 63,0 315,0 64,0 87 16,00 31500

KHLG

kuka za lanac s osiguračem
Tip Dim.
lanca
A A1 A2 B C G H P R Masa

Nos.

  mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm kg t
KHLG6 6 21,8 19 20,5 8,1 8,0 151 21,1 7,4 70,2 0,24 1,12
KHLG7-8 7-8 26,0 - 24,5 9,0 10,0 19 28,8 9,0 84,7 0,60 2
KHLG10 10 29,0 31 29,0 12,5 13,5 25 37,3 12,5 102,3 0,95 315
KHLG13 13 39,0 40 35,4 15,2 17,0 30 43,1 16,0 125,2 1,67 5,3
KHLG16 16 56,0 - 46,0 18,0 22,0 37 49 20,0 155,0 3,48 8
KHLG20 20 61,0 - 52,0 23,0 26,0 51 52 24,0 184,0 5,00 12,5
KHLG22 22 71,0 - 68,0 24,5 30,0 50 62 27,0 213,5 12,10 15

BKHG

okasta samozatvarajuća kuka
Tip Dimenzija
lanca
A D O R T G H Masa Nosivost
  mm mm mm mm mm mm mm mm kg kg
BKHG 6 6 28 11 21,0 110 35 16 20 0,50 1120
BKHG 7-8 7-8 34 12 27,0 136 43 20 26 0,90 2000
BKHG 10 10 45 15 34,5 169 56 25 30 1,50 3150
BKHG 13 13 52 20 40,0 205 69 34 40 2,70 5300
BKHG 16 16 60 27 50,0 251 80 35 50 5,70 8000

BKHLG

samozatvarajuća kuka za lanac
Tip Dimenzija
lanca
A B C P R T G H Masa Nosivost
  mm mm mm mm mm mm mm mm mm kg kg
BKHLG 6 6 28 7 8 7,5 94 35 16 20 0,5 1120
BKHLG 7-8 7-8 34 9 10 9,0 123 43 20 26 0,9 2000
BKHLG 10 10 45 12 14 13,0 144 56 25 30 1,6 3150
BKHLG 13 13 52 15 17 16,0 180 69 34 40 2,9 5300
BKHLG 16 16 60 19 19 21,0 217 80 35 50 5,8 8000

KHO

ljevaonička kuka
Tip Dimenzija
lanca
A D O R G H Masa Nosivost
  mm mm mm mm mm mm mm kg kg
KHO 7-8 7-8 64 13,5 18 123 26 31 1,14 2000
KHO 10 10 78 16,0 22 149 32 36 1,77 3150
KHO 13 13 89 19,0 27 174 39 46 2,82 5300
KHO 16 16 102 22,0 47 224 46 50 5,03 8000
KHO 20 20 114 28,0 56 260 54 61 7,60 12500
KHO 22 22 127 32,0 47 265 65 69 13,78 15000
KHO 26 26 136 34,0 54 305 72 80 19,21 21200
KHO 32 32 165 37,0 60 327 83 95 24,80 31500

WHS

okretna kuka s osiguračem
Tip A B E L Masa Nosivost
  mm mm mm mm kg kg
WHS 7-8 36 88,5 25 195 0,85 2000
WHS 10 42 104,5 29 238 1,54 3200
WHS 13 49 135,0 40 292 3,04 5400

ASH

zavariva kuka
Tip E B C L Masa Nosivost
  mm mm mm mm kg kg
ASH 2,0T 26,5 92 67,0 114 0,83 2000
ASH 3,0T 30,5 106 73,5 129 1,18 3000
ASH 5,0T 34,5 136 94,0 171 2,50 5000
ASH 8,0T 34,5 140 94,0 177 3,26 8000

RAK

kontejnerska kuka
Tip A C L Masa Nosivost
  mm mm mm kg kg
RAK 13 15,5 61,5 195 1,90 5400

TAWGK

okretni očni vijak
Tip d x e b g t Masa Nosivost
  mm mm mm mm kg kg
TAWGK M12 12x18 36 51 41 0,44 500
TAWGK M16 16x29,5 36 52 42 0,43 1250
TAWGK M20 20x29,5 49,5 68 56 0,96 2000
TAWGK M24 24x29,5 57 78 65,5 1,45 3200
TAWGK M30(8T) 30x35 80 112 92 3,57 8000
TAWGK M36(8T) 36x50 80 109 89,5 3,6 8000

KTI

spojnica za priveznice
Tip A B K W G E Masa Nosivost
  mm mm mm mm mm mm kg kg
KTI 6 15 60,0 56,0 40,0 18,0 7,0 0,20 1120
KTI 8 20 61,5 63,7 40,0 24,0 9,7 0,30 2000
KTI 10 24 66,0 83,0 39,0 30,5 11,0 0,68 3150
KTI 13 28 88,0 93,7 55,0 36,8 16,5 1,47 5300
KTI 16 34,5 108,0 120,0 65,5 45,2 19,8 2,30 8000

APA

zavariva alka
Tip A B D M Masa Nosivost
  mm mm mm mm kg kg
APA 1t 41 78,5 13,0 37,0 0,40 1120
APA 2t 42 88,0 14,0 40,0 0,47 2000
APA 3t 45 94, 17,0 42,5 0,69 3150
APA 5t 55 118,0 22,0 50,0 1,46 5300
APA 8t 70 141,0 26,5 66,5 2,50 8000
APA 15t 97 188,0 34,0 90,0 5,79 15000

R

Redukcijska kuka

Pri narudžbi molimo navesti nosivost i željene dimenzije.

Tip Nosivost
od do
  t t
R 1 3,15 5,3
R 2 6,30 10,0
R 3 12,50 20,0