06 Strojna vitla i dizalice » Kranske staze

Kranske staze

Kranske staze za ovjesna kolica

Nudimo rješenja "skrojena po mjeri" za radne prostore gdje nije dovoljna primjena jedne stupne ili zidne konzolne konstrukcije a nema potrebe za mosnom portalnom dizalicom. U ovakvim slučajevima je rješenje staza za ovjesna kolica. Staze gradimo uzimajući u obzir specifičnosti prostora, nosivost i mogući raspored nosivih stupova. Ova rješenja su pogodna za povezivanje više radnih postaja za kontinuirani transport robe i sredstava.

Osnovni tipovi staza za ovjesna kolica

  • jednoportalna staza

Konstrukcija sačinjena od čeličnih stupova i glavnog nosača na kojem se kreće dizalica. Raspon i nosivost ovakve staze prikazana je u tabeli P100.

Nosivost Raspon (m)
kg 2 3 4 5 6 7 8 9 10
250                  
500                  
750                  
1000                  
1500                  
2000                  
  • Staza ovješena na nosačima

Staza je postavljena na konstrukciju od čeličnih stupova i nosača u pravolinijske i zavojne segmente. U skladu s potrebama,  moguće su izvedbe različitih nosivosti i raspona. Raspon i nosivost ovakve staze prikazana je u tabeli P200.

Krak A
(m)
1
1,5
2
1
1,5
2
1
1,5
2
1
1,5
2
1
1,5
2
1
1,5
2
1
1,5
2
1
1,5
2
1
1,5
2
Dužina L (m) 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Nosivost (kg)                  
250                  
500                  
750                  
1000                  
1500                  
2000                  

Projekti i izvedbe za drukčija rješenja izrađuju se u skladu sa zahtjevima naručitelja.