05 Ručne dizalice » Kolska dizalica

Kolska dizalica (vinta)

GUTMAN KFE

Kolska dizalica (vinta)

Namijenjena za vertikalno pokretanje tereta, ručno dizanje i spuštanje okretanjem ručice dizalice. Dizanje/spuštanje može se prekinuti na bilo kojoj visini. Stabilan položaj tereta osigurava mehanizam za kočenje i zaključavanje na ručici. Teret se može postaviti na vrh (A)ili dno (B) dizalice.

Tip Nosivost Visina dizanja Težina
A B
  t mm kg
KFE 3 3 735-1090 70-425 20
KFE 5 5 730-1075 80-425 28
KFE 10 10 800-1190 100-490 38