02 Vezivanje tereta » Čelični zatezači s lancem

Čelični zatezači s lancem

RLSK

čelični zatezač s lancem
  • Za osiguranje i vezivanje teškog tereta

  • U odnosu na PES priveznice pri velikim opterećenjima neznatno se isteže.

  • Osim standardnih, moguća je isporuka dužina prema zahtjevima kupca.

Tip Dužina Najviša zatezna sila
  m daN
RLSK 8 3,5 4000
RLSK 10 3,5 6300
RLSK 13 3,5 10000

RLSHKE

čelični zatezač
Tip Najviša zatezna sila
  daN
RLSHK 8 4000
RLSHK 10 6300
RLSHK 13 10000