03 Čelična užad » Čelične priveznice

Čelične priveznice

Tip A

Jednokraka čelična priveznica s dvije uprešane omče

 

Promjer užeta Nosivost
mm kg
8 700
10 1.050
12 1.550
14 2.120
16 2.700
18 3.400
20 4.350
22 5.200
24 6.300
26 7.200
28 8.400
32 11.000
36 14.000
40 17.000
44 21.000
48 25.000
52 29.000
56 33.500
60 39.000

Tip D

Jednokraka čelična priveznica s uprešanom omčom na jednom i uprešanom jezgrom (uškom) i kukom na drugom kraju

Promjer užeta Nosivost
mm kg
8 700
10 1.050
12 1.550
14 2.120
16 2.700
18 3.400
20 4.350
22 5.200
24 6.300
26 7.200
28 8.400
32 11.000
36 14.000
40 17.000
44 21.000
48 25.000
52 29.000
56 33.500
60 39.000

Sve čelične priveznice izrađene su sukladno odredbama norme HRN EN 13414-1

Tip G

Dvokraka čelična priveznica s uprešanim uškama, zbirnom alkom i samozatvarajućim kukama

Promjer užeta Nosivost 0°-45° Nosivost 45°-60°
mm kg kg
8 950 700
10 1.500 1.050
12 2.120 1.550
14 3.000 2.120
16 3.850 2.700
18 4.800 3.400
20 6.000 4.350
22 7.200 5.200
24 8.800 6.300
26 10.000 7.200
28 11.800 8.400
32 15.000 11.000
36 19.000 14.000
40 23.500 17.000
44 29.000 21.000
48 35.000 25.000
52 40.000 29.000
56 47.000 33.500
60 54.000 39.000

 

Tip H

Četverokraka čelična priveznica s prešanim jezgrama, zbirnom alkom i samozatvarajućim kukama na krajevima

Promjer užeta Nosivost 0°-45° Nosivost 45°-60°
mm kg kg
8 1.450 1.050
10 2.100 1.500
12 3.150 2.300
14 4.200 3.000
16 5.700 4.000
18 6.600 4.700
20 8.400 6.000
22 10.500 7.500
24 13.200 9.400
26 14.700 10.500
28 16.800 12.000
32 23.000 16.500
36 29.000 21.000
40 36.000 26.000
44 44.000 31.500
48 52.000 37.000
52 62.000 44.000
56 71.000 50.000
60 81.000 58.000

 

Tip F

Beskonačna čelična priveznica, prešani ili upleteni spoj

Pri naručivanju potrebno je naznačiti radnu dužinu/opseg!

Promjer užeta Nosivost Nosivost
d A0 A1
mm kg kg
8 1.100 1.200
10 1.700 1.850
12 2.500 2.700
14 3.300 3.700
16 4.350 4.800
18 5.650 6.000
20 6.900 7.350
22 8.400 9.000
24 10.000 10.600
26 11.800 12.500
28 13.500 14.500
32 17.500 19.000
36 22.500 23.500
40 28.000 30.000
44 33.500 36.000
48 40.000 42.000
52 47.000 50.000
56 54.000 58.000
60 63.000 67.000

Moguće kombinacije kompleta