02 Vezivanje tereta » Cargo traka sa zatezačem

Cargo traka sa zatezačem

GUTMAN poliesterske priveznice s mehanizmom

Dvije izvedbe:

  • dvodijelni (oznaka hh) s kukama, sastoji se od zateznog mehanizma s trakom i kukom dužine 0,5 m i trakaste priveznice dužine 3-12 m

  • jednodijelna PES priveznica bez kuke, sa zateznim mehanizmom (oznaka hn) dužine 3-12 m.

Izvedba s kukom namijenjena je za pričvršćivanje i vezivanje tereta, a izvedba bez kuke za obujmljivanje.

Tip Širina Dozvoljeno opterećenje Zatezno
opterećenje
Standardna
dužina
   
  mm daN daN daN m
25/0,5 hh 25 500 1000 100 6
35/1 hh 35 1000 2000 150 6
50/1,6 hh 50 1600 3200 280 8
50/2 hh 50 2000 4000 280 8, 10, 12
50/2,5 hh 50 2500 5000 300 8, 10, 12
75/5 hh 75 4500 9000 500 10
50/2,5 hh ERGO 50 2500 5000 500 10

Izrada u dužinama prema zahtjevu naručitelja