01 PES priveznice » Beskonačne trakaste priveznice

Beskonačne trakaste PES priveznice

IM, IDM

  • Nosivost WLL (kg): prema tabeli

  • Dužina: radna-L1 / opseg - 2xL1

  • IM- jednostruka, osigurava veću naleglu površinu priveznice

  • IDM - dvostruka, osigurava veću nosivost

Tip Boja Širina WLL 0,8 WLL 2,0 WLL 1,4 WLL 1 WLL
      Nosivost WLL (kg)
    mm 1,0 0,8 2,0 1,4 1,0
IDM 200 ljubičasta 30 2 000 1 600 4 000 2 800 2 000
IDM 400 zelena 60 4 000 3 200 8 000 5 600 4 000
IDM 600 žuta 90 6 000 4 800 12 000 8 400 6 000
IDM 800 siva 120 8 000 6 400 16 000 11 200 8 000
IDM 1000 crvena 150 10 000 8 000 20 000 14 000 10 000
IDM 1200 smeđa 180 12 000 9 600 24 000 16 800 12 000
IDM 1500 plava 240 15 000 12 000 30 000 21 000 15 000
IDM 1800 narančasta 300 18 000 14 000 36 000 25 200 18 000

Proizvodimo i jednstruke beskonačne priveznice!