08 Prihvat tereta » Balanseri

Balanseri

Balanseri TECNA

Primjenom balansera umanjuje se potreba za fizičkim radom i snagom pri radu s alatima i uređajima, skraćuje vrijeme praznog hoda, povećava učinkovitost i kvaliteta rada. Olakšanjem izvršenja radnih zadataka smanjuje se broj povreda na radu. Namijenjeni su za ovjes alata i pribora za rad na pokretnim trakama i radnim stanicama, neovisno o industrijskoj grani.

Balanseri sa inox sajlom Plastična sajla ATEX balanseri Sa crijevom
9300...9303 9354...9359 9370G...9371G 9422...9426
9300NY...9303NY
9354AX-9359AX 9200...9203


 

 
9311...9313 9354G...9359G 9401...9405 9422G...9426G 9311NY...9313NY 9502AX...9509AX  

 
   
9320...9323 9361...9369 9401G...9405G 9431...9433 9336NY...9340NY 9520AX...9525AX  

 
 

 
9336...9340 9361G...9369G 9411...9414 9431G...9433G 9346NY...9350NY    
   
   
9346...9350 9370...9371 9411G...9414G